İNSAN KAYNAKLARI

Melsan’ı yıllar boyu başarılı kılan ve kalitesini daima yukarı taşıyan her şeyden çok özveriyle çalışan yüksek nitelikli profesyonel kadrosudur. Amacımız, büyük başarıların altına Melsan ailesi olarak hep birlikte imzamızı atmak ve şirketimizle birlikte yükselmektir.

Melsan’da herkes kendi işinin lideridir; esnek organizasyon yapımız her çalışanın kendi işiyle ilgili konularda sorumluluk almasına ve inisiyatif kullanmasına olanak tanır.

Ortak Değerlerimiz

Sahiplenme
MELSAN olarak işimizin gereklerini yerine getirirken, sistemlerin korunması, geliştirilmesi ve iş arkadaşlarımızın verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olma konularında sorumluluklarımızı kabul eder ve şirketimizin kaynaklarını özenli ve etkin kullanıp, her hareketi şirketin başarısını göz önünde bulundurarak yaparız.

Takım Çalışması
Takım çalışmasını benimseyip farklı fikirleri en iyiye ulaşma yolunda bir katma değer olarak görürüz.

Liderlik
Tüm çalışanların takım çalışması çerçevesi içinde, kendi sorumluluk alanında birer lider olduğuna inanır ve bu konuda gelişmeleri için destek veririz.

İnsiyatif Kullanabilme
Her bir çalışanın kendi işini yaparken en doğru kararları verebileceğine ve en doğru yolu bulacağına inanır, bunu geliştirmek için destekleriz.

İletişim
Temasta bulunduğumuz herkes ile etkin iletişim kurmayı temel ilkelerimizden biri sayarız. İletişim kurarken kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymanın ve kişileri etkin dinlemenin bizi başarıya götüreceğine inanırız.

Yaratıcılık
Bilgiye ulaşırken ve elde ettiğimiz bilgileri kullanırken, ulaştığımız her noktada kendimizi, kaynaklarımızı ve elde ettiğimiz sonuçları sorgulayarak, alternatif üreterek, farklı kaynaklardan aldığımız bilgileri yorumlayarak alışılmış kalıpların ötesine geçmeyi hedefleriz.

Kendine ve Başkalarına Saygı
Kişilerin kendi potansiyellerini ortaya koyma isteğine, farklı fikir ve görüşlere saygı gösteririz.

Kendini Geliştirebilme
Öğrenmeyi sadece dış kaynaklardan gelecek hazır bilgi olarak görmeyip, bilgiyi çeşitli araçlar kullanarak, kişisel araştırma ve çabalarımızla farklı kaynaklardan elde etmek isteriz. Bu bilgiyi de yorumlayarak geliştirir ve uygularız.

Zamanındalık
Yapılması gereken işleri verdiğimiz söze uygun olarak, zamanında ve en doğru şekilde yaparız.

Amaca Yönelik Olma
İşimizi yaparken amaca yönelik çalışmanın hedeflere varmak için gerekli olduğuna inanırız. Tüm enerjimizi ve kaynaklarımızı en etkin biçimde amaca giden yolda kullanırız.

İŞ BAŞVURUSU

Lütfen CV'nizi yükleyiniz: *help
Varsa notunuz:
Güvenlik Kodu:
*